رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان گفت: یک متخلف صید پرندگان شکاری در چادگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  مجتبی حاجتی با اشاره به دستگیری متخلف شکار و صید پرندگان گفت: محیط بانان حین گشت و کنترل مناطق آزاد شهرستان چادگان، متوجه شدند که یک پرنده شکاری با طنابی بسته شده و انتهای طناب به محلی در زیر زمین واردشد، که کاملا استتاراست.

وی اظهار داشت: محیط بانان پس از بررسی های انجام شده در این منطقه موفق به دستگیری متخلف داخل گودال به همراه پرنده ها و ادوات شکار و صید شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان گفت: ازاین متخلف یک دلیجه ، یک قطعه فاخته ، تور و ادوات صید کشف و ضبط و صورتجلسه گردیدو مراتب جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید.