سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران بیدگل گفت: همزمان با دهه وقف یک وقف جدید در آران و بیدگل ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی حافظیان اظهار داشت: همزمان با دهه وقف یک وقف جدیدی با نیت کمک به مسجد ملامحمود در آران و بیدگل به ثبت رسید.

وی ادامه داد: همزمان با دهه وقف حجت الاسلام و المسلمین سید فضل الله طاهائی با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل وقف جدیدی را به نام خود ثبت و برای خویش باقیات و صالحاتی را نیز برجا گذاشت.

حافظیان بیان کرد: این واقف نیک اندیش 80 متر مربع زمین مسکونی را به ارزش 400 میلیون ریال وقف کرد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل گفت: براساس وقف نامه ای که توسط این واقف نیک اندیش تنظیم و در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه به ثبت رسیده است این موقوفه برای توسعه مسجد ملامحمود وقف شده است.