معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از پرداخت 20فقره مجوز برداشت شن و ماسه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ابراهیم سعدینی» با بیان اینکه درهفت ماه گذشته سالجاری 20 فقره مجوز برداشت شن و ماسه صادر شده است افزود: همچنین در این مدت 12 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه ثابت 75هزار928  میلیون ریال صادر شده است.

وی با بیان اینکه با صدور این پروانه های بهره برداری زمینه اشتغال 164 نفر فراهم می شود عنوان کرد: همچنین امسال تعداد 32 فقره پروانه اکتشاف و تعداد 7 فقره گواهینامه کشف با ذخیره 11میلیون و465 هزار تن و هزینه عملیات 5 هزار و 306 میلیون ریال صادر شده است.

سعدینی  با اشاره به انجام نزدیک به ۱۷۰ مورد بازدید نظارتی از معادن استان انجام شده عنوان کرد: از سوی دیگر کمیته بررسی طرح‌های بهره‌برداری تشکیل وتعداد14فقره طرح بهره برداری وهمچنین تعداد 25 فقره گزارش پایان عملیات درکمیته مربوطه وتعداد 40 طرح اکتشافی نیز درکمیته برسی طرح های اکتشافی مورد برسی قرار گرفته است.