به همت معاونت آموزشی دانشگاه و در راستای بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل دانشجویی، دفتر کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، دفتر کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر و معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، روسا دانشکده های تابعه در  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افتتاح شد.

حسین همتی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حاشیه این مراسم با اشاره به لزوم ایجاد فضای مناسب جهت حضور و فعالیت دانشجویان در کمیته مذکور، در این خصوص همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی را خواستار شد.

کمیته توسعه آموزش1

در ادامه از سوی مدیر مرکز مطالعات در خصوص فعالیت دانشجویان مطالبی با تکیه بر برنامه ریزی، ارزشیابی، برگزاری کارگاه ها و سمینارها، شناسایی استعدادهای درخشان و دانشجویان المپیادی، ایده های نو آورانه در زمینه های آموزشی، تالیف و ترجمه کتاب، پژوهش های آموزشی و لزوم همکاری مقاطع مختلف دانشجویی با کمیته توسعه آموزش  ارایه شد.