پاکبانی 40 ساله ساعت پنج و ۴۰ دقیقه صبح امروز در حادثه رانندگی در رشت جان باخت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، خبر تلخ بود و ناراحت کننده، در یک جمله ی کوتاه، مرگ پاکبان رشتی بر اثر برخورد با ماشین. بی مبالاتی و عدم توجه به جلوی راننده علت حادثه اعلام شد. این سومین پاکبانی است که در یکسال گذشته در حین انجام وظیفه بر اثر برخورد با ماشین جانشان را از دست می دهد.

با توجه به این موضوع ضروریست شهرداری رشت نظارت بیشتری نسبت به عملکرد شرکت های که با شهرداری طرف قرار داد است داشته باشد.

سرهنگ محمد رضا محمدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: بر اثر برخورد یک خودروی پراید با یک پاکبان در ابتدای تقاطع غیر هم سطح شهید قلی پور ، مرد 40 ساله در دم جان باخت.

سرهنگ محمدی توجه نکردن راننده پراید به جلو را علت این حادثه اعلام کرد.

وی گفت: در یکسال گذشته این سومین حادثه رانندگی منجر به فوت پاکبانان در گیلان است.

همچنین معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز  گفت: این پاکبان حدود ۴۰ ساله ساعت پنج و ۴۰ دقیقه صبح امروز حین انجام وظیفه در میدان قلی پور رشت، به دلیل تصادف و برخورد یک خودرو با او جانش را از دست داده است.

علی مقصودی افزود: این پاکبان از نیروهای شرکتی یکی از شرکت های طرف قرارداد با شهرداری رشت بود.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر شش شرکت رفت و روب با یک هزار نیرو طرف قرارداد به شهرداری رشت هستند، اضافه کرد: شرکت های طرف قرارداد بایستی طبق شیوه نامه موارد ایمنی شامل لباس شبرنگ را برای پاکبانان فراهم کنند که پاکبان فوت شده نیز از لباس شب رنگ برخوردار بود.