مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اصفهان پس از استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، چهارمین سطح زیر کشت زعفران در کشور را دارا است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدرضا رئیس زاده بیان کرد: سطح کاشت زعفران استان اصفهان حدود 1200 هکتار است که 200 هکتار نسبت به سال 96 افزایش یافته است.

وی افزود:عملیات برداشت و فرآوری زعفران که از اوایل آبانماه در مناطق سردسیر غرب استان آغاز گردیده به مرور به شهرستانهای مرکزی شرق و شمال استان گسترش خواهد یافت.       

رئیس زاده گفت: پیش بینی می گردد برداشت محصول زعفران استان در سال 97 با متوسط عملکرد 7/5 کیلوگرم در هکتار به 5700کیلوگرم برسد.

وی شهرستانهای نطنز ، تیران و کرون ، نجف آباد ، اردستان به ترتیب بیشترین سطح کشت زعفران استان را به خود اختصاص داده اند و در سایر شهرستانها نیز در سطوح کمتر کاشت و پرورش زعفران انجام می گردد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در مقایسه اصفهان با سایر استان ها در مورد برداشت زعفران بیان داشت: اصفهان پس از استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، چهارمین سطح زیر کشت زعفران در کشور را دارا است.