به مناسبت "روز اصفهان" در آذرماه سال‌جاری، فضاسازی شهر با استفاده از نمادها و صنایع دستی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت "روز اصفهان" در آذرماه سال‌جاری، فضاسازی شهر با استفاده از نمادها و صنایع دستی اصفهان در جهت تقویت هویت شهری و احیاء آداب و رسوم این جهان‌شهر انجام می‌شود.

حسن مؤذنی اظهارداشت: نصب نمادها و المان‌های نوری متناسب با هنرهای کاربردی اصفهان از جمله برنامه‌های پیش روی سازمان زیباسازی شهرداری به مناسبت روز اصفهان است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان بیان کرد: هدف کلی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، ایجاد نشاط و شادابی در شهر با همت و مشارکت شهروندان در مناسبت‌های مختلف و اعیاد ملی، مذهبی و آرام‌سازی فضای شهری است.