بر اساس اعلام اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان حدود ۲ هزار مشاوره به شهروندان درمرکز ۱۳۷ به شهروندان اصفهانی داده شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ طی هفته گذشته یک هزار و ۲۷۶ مشاوره برای درباره شماره تلفن شهرداری‌های مناطق ۱۵ گانه و ساعات فعالیت مراکز تفریحی و فرهنگی شهر در اختیار شهروندان قرار دادند.

بر اساس اعلام اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهروندان اصفهانی در هفته‌ای که گذشت، چهار هزار و ۴۲۴ مرتبه با مرکز ۱۳۷ تماس برقرار کردند که از این تعداد چهار هزار و ۲۵۸ پیام جهت پیگیری به ثبت رسید.

این گزارش حاکی است از مجموع تماس‌های واصل شده، یک‌هزار و ۶۶۴ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل ۴۹ درصد از مجموع کل پیام‌ها است، همچنین ۲۰۴ تماس معاونت عمران معادل شش درصد و ۶۲ مورد ترافیکی شامل یک درصد از مجموع کل پیام‌ها است.

در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام‌های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، سه هزار و ۵۴۷ تماس با شهروندان برقرار شد که رضایتمندی ۸۲ درصدی شهروندان را به دنبال داشت.

گفتنی است؛ کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ طی هفته گذشته یک هزار و ۲۷۶ مشاوره برای درباره شماره تلفن شهرداری‌های مناطق ۱۵ گانه و ساعات فعالیت مراکز تفریحی و فرهنگی شهر در اختیار شهروندان قرار دادند.