مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از کاهش۴۰ درصدی برداشت "به" در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدرضا رئیس زاده با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی برداشت "به" از سطح باغات استان اصفهان گفت: کاهش برداشت این محصول در سال ۹۷ به دلیل خشکسالی و همچنین شرایط نامناسب آب و هوایی در زمان گرده افشانی و تلقیح گل‌ها بوده است.

وی درباره برداشت محصول "به" در سطح استان اصفهان اظهار داشت: برداشت "به" که از نیمه مهر ماه در مناطق معتدل استان آغاز شده تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می‌شود میزان برداشت محصول "به" در سال 97 به دلیل خشکسالی و همچنین شرایط نامناسب آب و هوایی در زمان گرده افشانی و تلقیح گل‌ها در برخی مناطق استان به 14400 تن برسد که نسبت به تولید سال گذشته 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد.