رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از افزایش تولید محصولات صنعتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «خلیل قاسمی» با بیان اینکه  تولید محصولات صنعتی در استان افزایش یافته است، گفت:  نیمه نخست امسال تولید محصولات صنعتی در مقایسه با پارسال ۱۰ درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال ۱۴ میلیون تن محصولات صنعتی در هرمزگان تولید شد، افزود: دراین مدت بیش از سه میلیون ۲۰۰ هزار تن محصولات صنعتی از هرمزگان صادر شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیشترین محصولات تولیدی صنایع استان آلومینیوم، روی، فولاد، سیمان، گچ و مواد معدنی است.