مدیر جهادکشاورزی شاهین شهر ومیمه ازپیش بینی برداشت بیش از 250 کیلوگرم زعفران از مزارع بخش میمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اصغر رستمی گفت: پیش بینی می شود تا پایان آبان بیش از 250 کیلوگرم زعفران خشک از مزارع این بخش برداشت شود.

وی افزود: برداشت زعفران از 60 هکتار مزارع  بخش میمه درشهرستان شاهین شهر ومیمه آغاز شده است.