مدیر آب و خاک امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از تجهیز ده هزار هکتار زمین کشاورزی به سیستم آبیاری نوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ایمان پژمایه» با بیان اینکه ده هزار هکتار زمین کشاورزی در سال زراعی جدید به سیستم آبیاری نوین مجهز می شود، گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش ازدو هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی هرمزگان به سامانه آبیاری نوین مجهز شده است.

وی با بیان اینکه برای تجهیز این اراضی به سیستم آبیاری نوین تا کنون ۳۳۰ میلیارد ریال هزینه شده افزود: تا کنون بیش از ۱۰۳ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به این سامانه مجهز شده است که بیش از ۶۶ درصد از زمین‌های کشاورزی استان است.

مدیر آب و خاک امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان کاهش مصرف آب و هزینه‌های کارگری و افزایش تولید را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح دانست و گفت: سال گذشته هفت هزارو سیصد هکتار از زمین‌های کشاورزی استان زیر کشت محصولات استراتژیک به این سامانه مجهز شدند.

پژمایه با اشاره به اینکه هرمزگان در زمینه آبیاری نوین رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است، افزود: قرار است ۱۵۶ هزار هکتاراز اراضی کشاورزی استان مجهز به سیستم آبیاری نوین شوند.

به گزارش موج، هزینه تجهیز هر هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به سامانه آبیاری تحت فشار بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان است که دولت ۸۵ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

به دلیل کاهش  نزولات آسمانی در هرمزگان خطر خشکسالی استان هرمزگان را تهدید می‌کند و توسعه آبیاری نوین ضروری است.