مدیر عامل شرکت بحر گسترش از ثبت رکورد درزمینه‌ی ساخت بارج 5000 تنی در مجتمع ایزوایکو خبر داد.

«عباس رئیسی ماکیانی» در گفتگو با خبرگزاری موج هرمزگان اظهار داشت: این شرکت در سال گذشته توانست در ساخت شناور بارج 5000 تنی رکورد جدیدی را در صنعت کشتی‌سازی به ثبت برساند.

مدیر عامل شرکت بحر گسترش هرمز گفت: پیش‌ازاین سرعت ما در نصب اتصال‌ها در حدود سه ماه بود که باعث می‌شد کل پروسه‌ی ساخت 10 ماهه انجام شود.

وی تصریح کرد: شرکت بحر گسترش هرمز در این پروژه توانست اتصالات بلوک‌ها را در 20 رو به انجام برساند که در صنعت کشتی‌سازی نوعی رکورد محسوب می‌شود.

رئیسی ماکیانی در پایان خاطرنشان کرد: کل پروسه‌ی ساخت این پروژه 6 ماه طول کشید و در روز 28 اسفند سال گذشته به‌آب‌اندازی شد.