مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: از بناهای بلااستفاده می توان به عنوان مراکز فرهنگی استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «منصور اخلاقی پور»  با تاکید بر توسعه فعالیت های فرهنگی در استان هرمزگان افزود: می توان از برخی بناهای بلااستفاده استان که قابلیت تبدیل شدن به مراکز فرهنگی دارند برای این منظور استفاده کرد.

وی افزود: شهر بندرعباس نیاز به یک مرکز هرمزگان شناسی دارد که می توان با کمک میراث فرهنگی این گام مهم و اساسی را برداشت.

رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان نیز گفت: برکه های باران این قابلیت را دارند که بخش خصوصی یا ادارات دیگر در آنها سرمایه گذاری کنند و به مراکز فرهنگی تبدیل شوند.

وی افزود: تبدیل بناهای تاریخی به مراکز فرهنگی یک فرصت است که می‌‌تواند نگاه گردشگری را به آثار تاریخی پررنگ‌تر کند و این اداره کل از این طرح حمایت می کند.

به گزارش موج در پایان مقرر شد جلسه مشترکی با حضور اداره کل میراث فرهنگی، اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ و دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری جهت بررسی و هماهنگی بیشتر برگزار شود.