نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس گفت: افزایش بی رویه صورت حساب های برق مصرفی خانوارهای غرب هرمزگان غیر منطقی است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ناصر شریفی» در دیدار با  معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به بهای برق مصرفی خانوارها در هرمزگان و بویژه غرب هرمزگان، افزایش بی رویه صورت حساب های برق مصرفی خانوارها را غیر منطقی دانست.

وی با ارائه چهارصد قبض برق مصرفی خانگی با مبالغ سنگین بیش از دویست هزارتومان تا چهار میلیون تومان در یک دوره مصرفی و پخش مستند تهیه شده در این زمینه، اظهار کرد: امیدوارم معاون برق و انرژی وزارت نیرو شخصا جهت بررسی مسائل ومشکلات مطرح شده به غرب هرمزگان سفر کند.

شریفی در پایان گفت: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس وظیفه دارم مشکلات و دغدغه های مردم را تا حصول نتیجه لازم پیگیری کنم.

همچنین حائری،  معاون برق و انرژی وزارت نیرو در این دیدار با اشاره به مستندات ارائه شده از سوی نماینده مردم هرمزگان، دستور اعزام کارشناسان فنی جهت رسیدگی و بررسی فنی موضوع را از مرکز استان صادر کرد.

وی خاطر نشان کرد: به زودی برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه توانیر به غرب هرمزگان، سفر خواهم کرد.