رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنجان از کشف یک رأس بره میش وحشی در لنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فاطمه محمدی گفت: در پی گزارش دریافتی از شهروندان مبنی بر نگهداری یک رأس بره میش در یک منزل مسکونی، مأمورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست لنجان با حکم قضایی به محل مراجعه و وارد منزل شدند.

وی در ادامه افزود: در جریان بازرسی صورت گرفته، یک رأس بره میش وحشی کشف و متخلف مربوطه به مراجع قضایی معرفی شد.

گفتنی است؛ براساس ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست؛ مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن مستلزم تحصیل پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست است.