در جاده رشت – قزوین و آستارا – اردبیل محدودیت ترافیکی اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری سرهنگ حسین محمدپور رییس پلیس راه گیلان اظهار کرد: تردد خودروهای سنگین باربری به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 24 امروز در جاده قزوین – رشت و آستارا - اردبیل ممنوع است.

 سرهنگ حسین پور افزود: روز جمعه 18 آبان هم از ساعت 8 تا 24 محدودیت های ترافیکی در این 2 جاده اصلی اعمال می شود.

وی گفت: هدف از این اعمال محدودیت های ترافیکی، تسهیل در آمد و شد و افزایش ایمنی مسافران است.