سازمان غذا و دارو در خصوص کپسول آکوفان E270A2شرکت پوبر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، بر اساس اعلام آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، کپسول آکوفان با شماره E270A2 شرکت پوبر تقلبی است و هیچ گونه مجوزی برای توزیع و فروش ندارد.

کپسول آکوفان تقلبی  است و در صورت مشاهده از سطح عرضه جمع آوری می شود.