معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف بیش از 51کیلوگرم تریاک در شهرضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ علی ملکی آهنگران گفت: بیش از 51 کیلو  و 900 گرم تریاک در شهرضا کشف شد.

وی ادامه داد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضاحین کنترل خودروهای عبوری از ایستگاه به یک سواری پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ ملکی آهنگران  گفت: در بازرسی صورت گرفته از این خودرو، مقدار 51 کیلو و 900 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای زیر صندلی های خودرو جاساز شده بود کشف شد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: در همین رابطه 3 سرنشین خودرو دستگیر و جهت انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.