رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوروبیابانک از ثبت دو وقف جدید در شهرستان‌ خوروبیابانک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجتبی بابایی گفت: دو وقف جدید در شهرستان‌ خوروبیابانک به ارزش520 میلیون ریال به ثبت رسید.

وی افزود: یک قطعه زمین تجاری به مساحت 42 مترمربع، سه قطعه زمین مزروعی همراه با سه ساعت آب به ارزش520 میلیون ریال وقف امور خیریه شهرستان خوروبیابانک شد.

مجتبی بابایی اظهار داشت: بر اساس خواسته واقفان درآمد این موقوفه ها برای احداث ساختمان ستاد عتبات عالیات شهرستان در شهرخور و هزینه های مسجد جامع و حسینیه روستای جعفرآباد در نظرگرفته شده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوروبیابانک گفت: تاکنون 457 موقوفه متصرفی و غیرمتصرفی در شهرستان خورو بیابانک به ثبت رسیده است.