مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون از کاهش 50 درصدی تولید عسل در تیران و کرون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن حاج عابدی گفت: تولید عسل در تیران و کرون به علت خشکسالی نسبت به سال های گذشته حدود 50 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: خشکسالی های پیاپی، کاهش پوشش گیاهی و منابع آبی سبب شده تا تولید عسل در تیران و کرون که در شرایط آبسالی بیش از چهارهزار تن بود، 50 درصد کاهش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: همچنین افزایش قیمت نهاده های زنبورداری نیز به مشکلات این صنعت دامن زده و عملکرد این بخش را با چالش روبرو کرده است.