مدیر شبکه بهداشت شهرستان نجف آباد گفت: یک واحد رستوران در شهر نجف آباد پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا غیور با اشاره به پلمب یک واحد رستوران در نجف آباد بیان داشت: کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط شهرستان نجف آباد در بازرسی از یک واحد صنفی طبح غذا، افزودنیهای غیر مجاز کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه این واحد به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی پلمب شده است، افزود: پرونده این فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی تحویل داده شد.