فرمانده انتظامی رامیان از دستگیری فرد متجاوز به اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، سرهنگ علی اکبر بای فرمانده انتظامی شهرستان رامیان گفت : پیرامون اجرای طرح مقابله با زمین خواری در پی کسب و خبر مبنی بر تجاوز به اراضی ملی طی اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی پلیس ، با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان رامیان متهم دستگیر شد.

 سرهنگ بای ادامه داد : این فرد به مساحت ۱۳ هزار و ۷۹۰ متر به اراضی ملی تجاوز کرد.

 فرمانده انتظامی رامیان گفت : ارزش ریالی میزان کشف شده بیش از ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

 سرهنگ بای گفت : متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.