رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان بیان کرد: بیش از هشت هزار و پانصد کیلوگرم گوشت گرم استرالیایی در شهرستان بندرعباس و قشم در حال توزیع است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «اسدالله احمدی» با بیان اینکه بیش از هشت هزار و پانصد کیلوگرم گوشت گرم استرالیایی در شهرستان بندرعباس و قشم در حال توزیع است، گفت: محل توزیع گوشت گرم وارداتی در فروشگاههای بزرگ و واحدهای صنفی قصابی است.

وی بیان داشت : این طرح تا زمان تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت ادامه خواهد داشت.

احمدی قیمت هرکیلو گوشت را 39 هزار و 500 تومان اعلام کرد.