مدیر ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج گفت: به منظور هدایت آب های سطحی عملیات جدول گذاری مسیر ورودی و خروجی این ناحیه اجرا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، قدرت الله سیف پناهی از اجرایی شدن عملیات هدایت آبهای سطحی ورودی و خروجی ناحیه منفصل شهری نایسر خبرداد.

مدیر ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج اظهار داشت: بارندگی و تبدیل شدن آن به رواناب های شهری به نحوی است که ساماندهی آن نیاز به انجام عملیات هدایت آبهای سطحی دارد و هدایت آن به سمت کانال های خروجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 سیف پناهی عنوان کرد: طرح ساماندهی و هدایت آبهای سطحی به واسطه لوله گذاری، جدول کاری و یا کانال کشی در دستور کار این شهرداری قراردارد.

وی از آغاز عملیات هدایت آبهای سطحی مسیر ورودی و خروجی  ناحیه منفصل شهری نایسر خبر داد و افزود: این عملیات به منظور جلوگیری از آبگرفتگی معابر اصلی و هدایت رواناب های شهری حاصل از بارش نزولات آسمانی صورت می گیرد.

مدیرناحیه منفصل شهری نایسرسنندج با اشاره به اینکه عملیات نقشه برداری و تعیین مسیر صورت گرفته است، افزود: برای انجام این پروژه 360 متر جدول گذاری به صورت نهر، 360 متر جدول گذاری کانیوای ایستاده و 100 متر جدول گذاری به صورت نهر کتابی اجرا شده است.

سیف پناهی تصریح کرد: این پروژه جهت هدایت آبهای سطحی خروجی از خیابان عبدالکریم مدرس و خیابان امام شافعی به خارج از نایسر انجام می شود.

مدیر ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج تاکید کرد: با اجرایی شدن این پروژه، معضل آبگرفتگی در خیابان های عبدالکریم و امام شافعی در مسیر ورودی و خروجی این ناحیه مرتفع خواهد شد.