رامین آذری گفت : مطالعات طرح جامع فرودگاه گرگان تصویب و ابلاغ شد به دنبال اتمام مطالعات و برگزاری جلسه بررسی نهایی طرح جامع طرح نهایی بعد از تصویر به منظور برنامه ریزی و پیگیری امور ساخت و ساز و توسعه فرودگاه گرگان توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، مدیر کل فرودگاه های استان هدف از تهیه و اجرای طرح جامع فرودگاه گرگان را توسعه متوازن و هماهنگ زیرساخت‌ها و،برنامه‌ریزی راهبردی و جامع، افزایش کارایی و بهره‌وری فرودگاه، هماهنگی با اسناد بالادست و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جلوگیری از اعمال سلیقه در توسعه فرودگاه عنوان کرد و افزود : این طرح که به منزله چراغ و نقشه راه در اجرای سیاستهای توسعه فرودگاه گرگان است با بررسی وضع موجود، پیش بینی های آتی، برآورد سطوح و تجهیزات مورد نیاز، ارزیابی گزینه های پیشنهادی، ارائه برنامه اجرایی و اقتصادی جهت نیل اهداف هوانوردی، ارتقاء ،ایمنی و رشد فعالیت های مبتنی بر طرح جامع انجام می شود.

 گفتنی است؛ مطالعات طرح جامع فرودگاه گرگان پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و با همکاری پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، توسط مهندسین مشاور آتک انجام و به تصویب نهایی رسید.