مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت : تخلفات حوزه گندم در صدر پرونده‌های تعزیراتی حکومتی گلستان قرار دارد و امسال متخلفان حوزه گندم نزدیک به ۴۹ میلیارد تومان جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، حسن پور گفت : با توجه به اینکه گندم یکی از محصولات استراتژیک استان محسوب می شود رسیدگی به شکایات و تخلفات این حوزه هم در دستور کار جدی مسئولان قرار دارد به طوری که امسال متخلفان این حوزه نزدیک به ۴۹ میلیارد تومان محکوم به پرداخت جریمه نقدی در حق دولت شدند.

 وی افزود : طی هفت ماه امسال ۱۵ فقره پرونده در رابطه با تخلفات گندم به این سازمان ارائه شده که از این تعداد ۱۱ مورد آن مختومه و مابقی محکوم به پرداخت خسارت شدند.

 به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با توجه به وجود تحریم ها و شرایط فعلی کشور ضروری است تا همه مسئولان به خصوص تعزیرات حکومتی در رابطه با احتکار ، کم فروشی و گران فروشی به مسائل مهم ورود کرده و با افراد سودجو برخورد کنند.