پس از انجام آزمایش نیترات سنجی محصول سیب‌زمینی و پیاز که با حضور خبرنگاران رسانه‌های استان انجام شد، مشخص شد که گزارش خبری مبنی بر بالا بودن میزان نیترات موجود در این محصولات کذب بوده و محصول سیب‌زمینی و پیاز تولیدی استان کرمانشاه نیترات پایینی داشته و جزء سالم‌ترین محصولات کشاورزی کشور هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه بعد از انجام آزمایش نیترات سنجی محصول سیب‌زمینی و پیاز کرمانشاه که با حضور خبرنگاران رسانه‌های استان ازجمله خبرگزاری‌ها، نشریات، روزنامه‌ها، صداوسیمای مرکز کرمانشاه و نماینده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد، گفت: نتایج آزمایش‌ها نیترات سنجی نشان می‌دهد محصول سیب‌زمینی و پیاز کرمانشاه نیترات پایینی داشته و جزء سالم‌ترین محصولات کشاورزی کشور هستند.

شهبازی با تکذیب گزارش خبری صداوسیمای مرکز کرمانشاه در مورخ 97/8/9 مبنی بر بالا بودن میزان نیترات محصول سیب‌زمینی و پیاز این استان گفت: مزارع استان ازنظر حاصلخیزی خاک، یکی از بهترین خاک‌های کشور بوده که باعث شده با کمترین میزان کود و سم، محصولاتی با عملکرد بالا در استان تولید شوند.

آزمایش سیب‌زمینی و پیاز کرمانشاه

شهبازی خاطرنشان کرد: برای اثبات این مطلب با حضور خبرنگاران رسانه‌های مکتوب و دیجیتال استان و صداوسیمای مرکز کرمانشاه با نظارت نماینده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ضمن بازدید از مزارع سیب‌زمینی و پیاز، توسط خود خبرنگاران نمونه‌گیری انجام‌گرفته و در محل سازمان جهاد کشاورزی و با حضور خبرنگاران آزمایش نیترات سنجی انجام شد.

 وی افزود: خوشبختانه آزمایش‌ها انجام‌شده نشان داد که متوسط نیترات موجود در نمونه‌های سیب‌زمینی حدود 246 ppm بوده و این در حالی است که حد مجاز نیترات در سیب‌زمینی 290 ppm است.

شهبازی در خصوص نیترات سنجی محصول پیاز نیز افزود: با آزمایش‌ها انجام‌شده بر روی نمونه‌های گرفته‌شده توسط خبرنگاران، میانگین نیترات محصول پیاز استان حدود 150 ppm بوده که بسیار مناسب است زیرا حد مجاز تعیین‌شده برای محصول پیاز 1000 ppm است.

شهبازی با اشاره به اینکه محصولات نمونه‌گیری و آزمایش‌شده بدون دخالت کارشناسان جهاد کشاورزی و نماینده دانشگاه علوم پزشکی برای روشن شدن موضوع صورت گرفت، خاطرنشان کرد: سیب‌زمینی و پیاز انتخاب‌شده از چند مزرعه در سطح استان و توسط خبرنگاران برای آزمایش آورده شد و در معرض دید خبرنگاران آزمایش نیترات سنجی صورت گرفت که نتایج آن اثباتی بر پایین بوده نیترات محصولات کشاورزی استان بوده و بیانگر کذب بودن گزارش پخش‌شده از بخش خبر صداوسیمای کرمانشاه است زیرا آمار و داده‌های آن گزارش هیچ سندیتی نداشته و توسط هیچ مرجع رسمی تائید نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه، سیب‌زمینی و پیاز تولیدی استان کرمانشاه را از محصولات باکیفیت و سالم در کشور معرفی کرد و گفت: مردم با خیال راحت از سیب‌زمینی و پیاز تولیدی استان مصرف کنند و در این خصوص جای هیچ نگرانی وجود ندارد.