2 روشندل اصفهانی در آزمون انتخابی نمایندگان ایران برای شرکت مسابقات بین المللی قرآن روشندلان حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، 2 روشندل اصفهانی در رشته قرائت تحقیق، علی بخشی و در رشته حفظ کل قرآن نیز مهدی محمدقاسمی از اصفهان در این آزمون حضوردارند.

در این آزمون ۱۳ قاری و ۱۷ حافظ کل قرآن از ۱۸ استان کشور حضور دارند که در نهایت از بین آنها دو نفر در رشته قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم به عنوان نماینده‌های ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان جهان اسلام معرفی می شوند.

آزمون انتخابی معرفی نمایندگان ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان جهان اسلام امروز در دو رشته قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم آغاز شد.

گفتنی است؛ چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان جهان اسلام، بهار سال آینده و همزمان با سی‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوی اسلامی ایران برگزار خواهد شد.