گیلانیان امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان با شعار مرگ بر استکبار و هیهات من الذله به تحریم‌های جدید آمریکا پاسخ کوبنده دادند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فریاد خروشان هیهات من الذله، مرگ بر استکبار و مرگ بر امریکا امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان در همه شهر‌های گیلان طنین انداز شد.

دانش آموزان، جوانان و قشر‌های مختلف مردم گیلان در راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام کردند: تحریم‌های جدید آمریکا هیچ ارزشی برای ملت ایران ندارد.

شرکت کنندگان گیلانی در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار گفتند: با اتحاد و همدلی ملت ایران به رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب با دشمنان مبارزه می‌کنیم و همه توطئه‌های آن‌ها را خنثی می‌کنیم.

یک معلم هم پیشاپیش راهپیمایان رشت و همراه با دانش آموزان گفت: به دانش آموزان استکبارستیزی و مبارزه با دشمن را می‌آموزم و به دشمنان می‌گوییم نسل جوان‌ ترفند‌های آن‌ها را می‌شناسند.

یک بانوی سالمند گیلانی هم که در راهپیمایی در حال شعار دادن بود، گفت: خون جوانان و شهدای ما را نثار انقلاب و ارزش‌های آن کردیم تا ارزش‌ها پاینده بماند.