سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الکترونیکی شدن پرونده بیماران تاپایان سال۹۷ وعده وزارت بهداشت و درمان است که امیداریم این امر که در راستای ساماندهی حوزه بهداشت ودرمان است، محقق شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حیدرعلی عابدی درباره وضعیت اجرایی الکترونیکی شدن پرونده بیماران در حوزه  بهداشت  ودرمان گفت: وزارت بهداشت ودرمان وعده داده است که تا پایان سال 97  پرونده  الکترونیکی بیماران  را به جریان بیندازد واین در حالی است که الکترونیکی شدن پرونده بیمار، مزیت‌های  چندجانبه ای  درحوزه درمان در بردارد.

نماینده مردم  اصفهان مجلس شورای اسلامیتصریح کرد: الکترونیکی شدن پرونده بیماران، تهیه راهنمایی بالینی و اجرایی طرح پزشک خانواده جزء برنامه‌های است که اگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، بطور حتم منجربه ساماندهی خدمات بهداشتی ودرمانی  در کشورمی‌شود.

 وی ادامه  داد: اجرایی طرح  الکترونیکی شدن پرونده بیماران گامی  برای  مدیریت بهینه در مصرف دارو  در کشور به شمار می‌آید زیرا تجویز دارو به نحو مطلوب برای بیماران  با این اوصاف مدیریت می‌شود.

 سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: اجرایی طرح الکترونیکی شدن  پرونده بیماران می تواند  به نوعی اصلاح هم پوشانی بودن بیمه ها را رقم بزند و از سوی دیگر نیز اگر طرح پزشک خانواده بر طبق برنامه ششم توسعه بطورکامل اجرایی شود،  می‌تواند در کاهش هزینه‌ها درمانی و بهداشتی  به نحو مطلوب در کشور صرفه جویی شود.