راه آهن هرمزگان نسبت به راه اندازی سیستم علائم الکتریکی بلا‌کهای زوج و فرد ایستگاه اضطراری 25 به سمت ایستگاه اضطراری 26 اقدام کرد.

محمد پورفخری در گفتگو با خبرگزاری موج هرمزگان، با بیان به اینکه ایستگاه اضطراری بافق یزد به سیستم علائم الکتریکی مجهز گردیده است، گفت: به تبع آن راه آهن هرمزگان نسبت به راه اندازی سیستم علائم الکتریکی بلا‌کهای زوج و فرد ایستگاه اضطراری 25 به سمت ایستگاه اضطراری 26 اقدام نموده است .

وی افزود: قبول و اعزام قطارها از ایستگاه اضطراری 25 با سیستم علائم الکتریکی تا تحویل قطعی بصورت آزمایشی انجام