مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: رییس یک بیمارستان و پزشک فوق تخصص جراحی در اصفهان به ۲۳میلیون و ۶۸۰هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی بیان داشت: رییس بیمارستان خصوصی و پزشک فوق تخصص جراحی در اصفهان به ۲۳میلیون و ۶۸۰هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی اطهار کرد: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، پرونده تخلف رییس بیمارستان خصوصی با اتهام دریافت هزینه مازاد برتعرفه از بیمار در شعبه ششم بدوی بررسی و احراز تخلف علاوه بر محکومیت پرداخت مبلغ اضافه به شاکی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت جریمه نقدی 13میلیون و 680هزار ریال درحق صندوق دولت هم محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در پرونده دیگری هم پزشک فوق تخصص جراحی به اتهام دریافت زیرمیزی از بیمار و مستندات ارائه شده شاکی، پزشک متخلف به استرداد هزینه اضافه دریافتی به شاکی و جریمه نقدی 20میلیون ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.