معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع پنج هزار و 760 فقره سند دریانوردی در این استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «اسماعیل مکی زاده» گفت: براساس الزامات کنوانسیون سازمان جهانی کار تمامی دریانوردان برای فعالیتهای حرفه ای خود ملزم به اخذ شناسنامه دریانوردی هستند از این رو یکهزار و 798 فقره شناسنامه دریانوردی در هرمزگان صادر شده است.

وی افزود: از آغاز امسال تا ابتدای آبان‌ماه جاری، یکهزار و 137 نفر آزمون دریانوردی به ثبت رسیده و این آزمون های شایستگی در حوزه های فرماندهی، افسری عرشه و مهندسی و کاربری شناورهای چوبی و فلزی بوده است.

مکی زاده با اعلام صدور سه هزار و 962 فقره گواهینامه دریانوردی طی نیمه نخست سال جاری، افزود: از این تعداد، دو هزار و 613 فقره به گواهینامه های اصلی (گواهینامه تعیین سمت در شناور) اختصاص داشته و یک‌هزار و 349 فقره مربوط به گواهینامه های جانبی (آموزش های جنبی از جمله مباحث ایمنی) است.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع پنج هزار و 760 فقره سند دریانوردی در این استان صادر شده است.