شهردار اصفهان گفت: سیزده آبان نماد حق طلبی و آزادی خواهی نسل نوجوان و جوان کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی گفت: سیزده آبان نماد حق طلبی و آزادی خواهی نسل نوجوان و جوان کشور است به همین دلیل فردا به مناسبت ۱۳ آبان این عزیزان به خوبی در صحنه حاضر شده و نقش خود را به خوبی ایفا می کنند.

وی اظهار کرد: سیزده آبان نماد حق طلبی و آزادی خواهی نسل نوجوان و جوان کشور است به همین دلیل فردا به مناسبت 13 آبان این عزیزان به خوبی در صحنه حاضر شده و نقش خود را به خوبی ایفا می کنند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهری نیز به سهم دانش آموزان در مشارکت برای مدیریت شهر اعتقاد دارد، تصریح کرد: مدیریت شهری این تجربه مفید را مدتی است آغاز کرده و از کمک آنها استفاده می کند. امیدواریم هر دانش آموز خلاق و علاقمند بتواند از این فرصت ایجاد شده استفاده کرده و به کمک شهر خلاق بیاید.