معاون گردشگری منطقه آزاد کیش گفت: عضویت سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری، صنعتی کشورمان در سازمان جهانی گردشگری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، معاون گردشگری منطقه آزاد کیش گفت: عضویت سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری، صنعتی کشورمان در صد و نهمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در شهر منامه بحرین به تصویب رسید.

قائدیان افزود: استفاده از دستورالعمل بین المللی UNWTO برای ایجاد تعامل با بخش های دولتی و خصوصی و عوامل صنعت گردشگری جهان، تبادل آمار گردشگری کشورهای عضو، بهره مندی از کمکهای فنی و مشورتی سازمان جهانی گردشگری، دسترسی به کتابخانه الکترونیک و تبادل تجربیات موفق با کلیه اعضای وابسته آن سازمان را می توان از مهمترین مزیت های عضویت در این سازمان برشمرد.

وی گفت: براساس راهبردهای تدوینی در حوزه گردشگری به وسیله سازمان منطقه آزاد کیش از 5 ماه گذشته اقدامات اجرایی برای عضویت در این سازمان بین المللی انجام شد و پس از مکاتبات و ارسال اسناد و مدارک مرتبط، مقدمات کار فراهم شد.

سازمان جهانی گردشگری به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد مسئولیت ترویج و تبلیغ گردشگری پایدار و مسئولانه را در سراسر جهان به عهده دارد.

اعضای سازمان جهانی گردشگری شامل 156 کشور به عنوان اعضاء اصلی، 6 عضو پیوسته و حدود 500 عضو وابسته از بخشهای خصوصی، موسسات آموزشی، مقامات محلی و انجمن های گردشگری است.