معاون بازرگانی و توسعه تجات سازمان صنعت، مدن و تجارت هرمزگان گفت: برای حمایت از مصرف کنندگان استان، توزیع گوشت گرم گوسفندی در استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمدعباسی» با بیان اینکه برای حمایت از مصرف کنندگان استان، توزیع گوشت گرم گوسفندی در استان انجام شد، افزود: در یک هفته گذشته تاکنون بیش از 8تن گوشت گرم وارداتی در شبکه استان توزیع شده است.

وی عنوان کرد : در مدت یک هفته گذشته بیش از تن 30تن گوشت منجمد و 50 تن برنج هندی توزیع گردید.

معاون بازرگانی و توسعه تجات سازمان صنعت، مدن و تجارت هرمزگان هدف از توزیع این اقلام را برقراری تعادل در بازار و حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرد.