سیزدهمین نمایشگاه کتاب در اصفهان پس از دو سال وقفه آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان 481ناشر در 384غرفه، حدود 96هزار و 500عنوان کتاب را به معرض نمایش گذاشته اند.

برای مراجعه کنندگان به این نمایشگاه 15میلیارد ریال بن با 20درصد تخفیف نمایشگاه و 20درصد تخفیف ناشران در نظر گرفته شده است.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب در اصفهان  تا 15آبان از ساعت 9تا20 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان میزبان اهالی مطالعه و کتابخوانی است.