مدیر جهادکشاکشاورزی میناب، گفت: برداشت خیارسبز از سطح یک هزار 800 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «عباس مویدی» با اعلام این خبر، گفت: متوسط تولید خیارسبز 25 تن درهکتار برآورد می شود که کشاورزان مینابی در پاییز امسال 45 هزار تن محصول از مزارع این شهرستان برداشت و به بازار مصرف عرضه خواهند کرد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان میناب، افزود: برداشت خیارسبز در این شهرستان از اوایل آبان آغاز و تا اواسط دیماه ادامه خواهد داشت.

وی، بخش های توکهور و هشتبندی و مرکزی را از نقاط عمده تولید کشت خیارسبز در میناب عنوان کرد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی، عملیات به زراعی، توزیع بذر نهاده ها، کود و سموم از عمده فعالیت ها جهت تولید این محصول بوده است.