اجرای طرح تقاطع غیر همسطح روگذر محور افسران گرگان امروز با حضور معاون وزیر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، شهردار گرگان گفت : این تقاطع غیر همسطح ۶۰۰متر طول و ۵ دهنه دارد .

وی افزود : قرار است این تقاطع با ۶۰میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد های داخلی شهرداری گرگان در مدت یک سال با هدف کاهش ترافیک برون شهری ساخته شود.

مهدی جمالی نژاد ، معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور همچنین امروز در بدو ورود به گرگان در نخستین برنامه ی کاری اش از پارک پسماند در تپه هزارپیچ گرگان بازدید کرد .

مهدی جمالی نژاد در این بازدید با بیان اینکه دفع زباله در استانها شمالی معضل بزرگی است گفت : از ایجاد طرح پارک پسماند گرگان به دلیل اهمیت آن در دفع زباله حمایت خواهیم کرد .