یک منبع آگاه به موج گفت که هفته آینده، حشمت بهمنی جایگزین جعفر طولابی فرماندار نورآباد «دلفان» خواهد شد.

یک منبع آگاه به خبرگزاری موج گفت که با تصمیم سید موسی خادمی استاندار لرستان، حشمت بهمنی فرماندار دلفان خواهد شد.

این در حالی است که پیشتر، زمزمه خداحافظی جعفر طولابی فرماندار فعلی این شهرستان مطرح شده بود اما، گمانه‌زنی‌ها حکایت از معرفی چند گزینه به استاندار لرستان داشت.

آئین تودیع و معارفه، هفته آینده

این منبع مطلع، تصریح کرد: هفته آینده، آئین تودیع و معارفه فرمانداران شهرستان نورآباد «دلفان» برگزار خواهد شد.

این در حالی است که قرائن موجود، حکایت از انتصاب و معرفی حشمت بهمنی به عنوان فرماندار دلفان طی هفته آینده دارد.

هفته آینده، پایان گمانه‌زنی‌ها

به هر حال باید ماند و دید، انتشار پیش خبر انتصاب بهمنی به عنوان فرماندار جدید نورآباد «دلفان» تا چه حد به واقعیت نزدیک است.

گفتنی است بهمنی، در حال حاضر مدیرکلی جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری لرستان را بر عهده دارد.