معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه بر تقویت آموزش و مشارکت مردم در پیشگیری از اعتیاد و تکدی گری و امیدوار سازی جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدابراهیم الهی تبار در جلسه ساماندهی متکدیان کرمانشاه بابیان اینکه باید مکانی غیر از اردوگاه "چشمه سفید" برای جمع‌آوری متکدیان سطح شهر در نظر گرفت، افزود: علیرغم کمبود فضا باید کمک‌های اثرگذار و هدفمندی در جمع‌آوری متکدیان داشته باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت موضوع غربالگری در جمع‌آوری متکدیان، افزود: جمع‌آوری متکدیان کاری موقت و برای تعیین تکلیف است و هیچ کجا محلی برای نگهداری متکدیان وجود ندارد؛ گروه‌های غربالگری و فرمانداری با جمع‌آوری متکدیان باید نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اهتمام داشته باشند.

الهی تبار با اشاره به بازدید اخیر خود از اردوگاه چشمه سفید، گفت: وضعیت این اردوگاه به‌مراتب بهتر از قبل شده هرچند که با کمبودهایی روبروست که باید رسیدگی شوند.

معاون استاندار کرمانشاه بابیان اینکه در موضوع امکانات جمع‌آوری متکدیان و معتادین نباید ایده آلی عمل شود، افزود: باید بر اساس واقعیات و شرایط اقدام کنیم و البته اساس کار یعنی حفظ بهداشت و استانداردها اولویت دارد.