مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: صدا وسیما بیش ازگذشته آماده همکاری در راستای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عبدالحسینی گفت: رسانه ملی و مطبوعات می‌توانند نقش مؤثری در فرهنگ سازی در هر زمینه ای داشته باشند و ترویج مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی جزو وظایف ذاتی این سازمان است.

وی افزود: بی شک یکی از شاخص های اصلی رشــد هر جامعه ای میزان مصرف مردم آن کشــور است اما از آنجا که اســتفاده نادرســت از انرژی، دلیل اصلی اتلاف انرژی در کشور ماست بنابراین پرداختن به مقوله فرهنگ ســازی و آموزش استفاده درســت از انرژی برای آگاهی مردم و جامعه نسبت به اســتفاده صحیح و بهینه از انرژی نه عدم استفاده ازآن ، گامی ارزشمند است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان  بیان کرد: بیش از گذشته آماده همکاری در راستای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در دیدار با مدیرکل صدا وسیمای مرکز اصفهان با تاکید بر نقش موثر رسانه ها درآگاه سازی مشترکین در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و همچنین مصرف هوشمندانه و آگاهانه آن گفت: رسانه ملی نقش بی بدیلی در زمینه ی فرهنگ سازی دارد.

سید مصطفی علوی با اشاره به اینکه بیشترین میزان مصرف گاز وحوادث ناشی از گازگرفتگی در فصول سرد بویژه در زمستان رخ می دهد بیان داشت: شرکت گاز استان اصفهان،همچون سال های گذشته با استفاده از پتانسیل صدا و سیما؛ تولید و پخش برنامه های مختلف اجتماعی، ارائه نکات ایمنی در قالب مستندهای گزارشی، انیمیشن، پیام های صوتی و اخبار به منظور اطلاع رسانی فراگیر اقدام به فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی خواهد نمود.

 وی تصریح کرد: در این فصول میزان مصرف گاز در بخش خانگی زیاد می شود و از طرفی باید با مصرف هوشمندانه و صرفه جویی، تامین گاز نیروگاه ها و بخش صنعت برای جلوگیری از آلودگی هوا نیز صورت پذیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یکی از دستگاه های پیشگام در آموزش نکات ایمنی و اصلاح الگوی مصرف با اجرای طرح ها و پروژه های زیربنایی، گام موثری در راستای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز برداشته است و اطلاع رسانی این اقدامات از طریق صدا و سیما با توجه به فراگیر بودن این رسانه برای افزایش آگاهی مردم، الزامی است.

گفتنی است؛ در راستای توسعه فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی و پیشگیری از حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی تفاهم نامه همکاری بین این شرکت و مرکز صدا و سیمای اصفهان منعقد گردید.