با حضور وزیر آموزش و پرورش عملیات اجرایی ۷طرح آموزشی خدماتی با بیش از ۳۰میلیارد ریال اعتبار در گلپایگان و خوانسار آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور وزیر آموزش و پرورش فردا عملیات اجرایی ۷طرح آموزشی خدماتی با بیش از ۳۰میلیارد ریال اعتبار در گلپایگان و خوانسار آغاز می‌شود.

بازدید از 4طرح عمرانی در حال ساخت آموزش و پرورش گلپایگان و آغاز عملیات ساخت 3 مدرسه و 3طرح آموزشی و شرکت در بیستمین مجمع خیران مدرسه ساز شهرستان گلپایگان از برنامه های سفر سیدمحمد بطحایی به شهرستان گلپایگان است.

همچنین  فردا با حضور وزیر آموزش و پرورش عملیات ساخت مدرسه 15کلاسه خیر ساز مصطفی حبیب الهی؛ مدرسه 18 کلاسه شهید اشرفی اصفهانی؛ مدرسه 12کلاسه مسکن مهر؛ سالن چندمنظوره و اجتماعات شهید بهشتی؛ تکمیل ساختمان شماره 2 آموزش و پرورش گلپایگان و تعمیر و بهسازی مرکز آموزشی رفاهی شماره 2 فرهنگیان آغاز می شود.