رییس شبکه دامپزشکی خمینی شهرگفت:3 تن آلایش دامی غیرمجاز و غیربهداشتی در خمینی شهر کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سعید جان بخش بیان داشت: در بازدید کارشناسان واحد نظارت بر بهداشتی عمومی و مواد غذایی  دو تن و 700کیلوگرم چرب روده و از واحدی دیگر هم 300کیلوگرم آلایش گوشت گاو غیربهداشتی و غیرمجاز در خمینی شهر کشف ومعدوم کردند.

وی چرب رده را برای مصرف انسانی غیرمجاز دانست و افزود: دامپزشکی با واحدهای جمع آوری و بسته بندی آلایش دامی برخورد و محصول آنها را معدوم می کند.

رییس شبکه دامپزشکی خمینی شهرگفت:شهروندان تخلفات بهداشتی واحدهای عرضه کننده مواد خام دامی را از طریق شماره 1512به دامپزشکی اطلاع دهند.