سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان از کاهش تصادفات درون شهری در این استان خبر دارد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان سرهنگ «مجید صالح پور» با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون میزان تصادفات درون شهری در هرمزگان کاهش یافته است، افزود: طی این مدت، در تصادفات جرحی ۵ درصد و تصادفات خسارتی ۳۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی در ادامه  گفت: ۴۲ درصدتصادفات مربوط به عدم توجه به جلو و ۲۸ درصد عدم رعایت حق تقدم است.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان با اشاره به اینکه میزان ثبت تخلفات از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش یافته است، افزود: بیشترین تخلفات مربوط را در زمینه سرعت و سبقت غیر مجاز، عبور از محل ممنوع و گذر از چراغ قرمز عنوان کرد.

صالح‌پور افزود: دراین مدت ثبت جریمه برای تخلفات در زمینه سرعت غیر مجاز ۱۱ درصد، سبقت غیرمجاز ۳۱ درصد، انحراف به چپ ۱۴ درصد، عبور از چراغ قرمز ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی در پایان گفت: همچنین ثبت تخلف در زمینه عدم رعایت حق تقدم ۲۲ درصد، حرکت مارپیچ ۲۹ درصد و توقف ممنوع ۱۱ درصد افزایش یافته است.