در سیزدهمین اهدای عضو سال جاری، اعضای بدن محمد علی حسین پور به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، درسیزدهمین پیوند عضو سال جاری، محمد علی حسین پور ۵۸ ساله اهل صومعه سرا و ساکن رشت که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده سخاوتمندش، به اهدای عضو نایل شد و کبد، دو کلیه و نسوجش به بیماران نیازمند اهدا شد.

با تلاش واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان رازی رشت این مورد مرگ مغزی شناسایی و برای پیوند آماده شد و پس از رضایت خانواده وی به چندین بیمار زندگی دوباره بخشید.

این سیزدهمین مورد مرگ مغزی سال ۹۷ در گیلان است که به اهدا منجر شده است.