رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان از ثبت 25 روز هوای پاک در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان گفت : کلانشهر اصفهان در هفت ماه سال جاری 25 روز هوای پاک داشته است.

وی اظهارکرد: کلانشهر اصفهان از یک سو به دلیل شرایط جوی و اقلیمی و از سوی دیگر به لحاظ تمرکز واحدهای صنعتی جزو کلان شهرهای آلوده کشور است که در ارتباط با افزایش تعداد روزهای پاک تاکنون نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشت.

گفتنی است؛ شاخص کیفی هوا از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.