بازرسان یونسکو برای بررسی ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در لیست میراث جهانی یونسکو دیروز وارد گیلان شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، ولی جهانی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان امروز گفت: ۳ بازرس یونسکو برای بررسی ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در لیست میراث جهانی یونسکو دیروز وارد گیلان شدند.

 جهانی افزود: این بازرسان تا فردا از ۳ منطقه جنگلی حفاظت شده سیاهرود رودبار، گشت رودخان فومن و لیسار تالش بازدید می‌کنند.

وی گفت: پرونده جهانی جنگل‌های هیرکانی گیلان تیرماه سال آینده در یونسکو بررسی وثبت می‌شود.

نصب ۲۱ تابلو معرفی در ۳ منطقه جنگلی گیلان

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به نصب ۲۱ تابلو معرفی در ۳ منطقه جنگلی گیلان گفت: پایگاه حفاظتی جنگل‌های هیرکانی نیز راه اندازی شده است.

 جهانی افزود: بازرسان یونسکو پیش از سفر به گیلان از ۹ منطقه جنگلی دیگر پیشنهادی برای ثبت جهانی در گلستان و مازندران دیدن کردند.