مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان از کاهش ۲۹ درصد آتش سوزی های مهرماه نسبت به سال گذشته در کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد مسعودچایچی گفت:آمار آتش سوزی های مهر ماه در کاشان  نسبت به مهر سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از مهم ترین علل افروختن آتش و اتصالی برق در مدت مذکور بوده است و بیشترین تعداد مربط به منازل و خودرو ها بوده است.

چایچی بیان داشت: درمهر ماه سال جاری ۴۹ مورد آتش سوزی و۱۲۰ مورد حادثه  رخ داده است که آتش نشانان با حضور به موقع کلیه موارد را پوشش داده اند.

وی ادامه داد:آمار آتش سوزی های مهر ماه نسبت به مهر سال قبل ۲۹ درصد کاهش داشته است و از مهم ترین علل افروختن آتش و اتصالی برق در مدت مذکور بوده است و بیشترین تعداد مربط به منازل و خودرو ها بوده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان گفت: متوسط زمان رسیدن به محل در عملیات های انجام گرفته داخل محدوده شهری درحوادث ۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه  ودرآتش سوزی ها ۴دقیقه ۳۴ ثانیه  بوده است که این آمار نشان از کاهش ۱۶ ثانیه ای در حوادث و ۴ ثانیه ای در آتش سوزی ها نسبت مهر ماه سال۹۶ بوده است.